Căutare

News LetterPrimeşte HTML?

Login

 

CONSILIUL BAROULUI VÂLCEA

în conformitate cu art. 53 din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

17 MARTIE 2015, orele 15:00
Locul desfăşurării: SALA CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA

Str. G-ral. Praporgescu, nr.1 , Ramnicu Valcea

 

Link ADUNAREA GENERALA ORDINARA - pdf

 

Hotarare taxe registru electronic - 29 mai 2018

 Deschide PDF / DOC

 

Hotararea nr. 50 din 12 decembrie 2015 a Consiliului UNBR

 

BAROUL VALCEA
Taxe si contributii:

Contributiile la bugetul Baroului si la bugetul UNBR, datorate de avocati, cf. art.222 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, se achită până pe data de 25 a lunii curente, pentru luna precedentă.
Contributiile lunare sunt :
- avocati stagiar:
- contributia la bugetul Baroului – 30 lei
- contributia la bugetul UNBR- 8 lei
-avocati definitivi:
- contributia la bugetul Baroului – 50 lei
- contributia la bugetul UNBR- 12 lei

 

Contributia lunară a fiecarui avocat la fondul solidaritatea, gestionat de Comisia Permanenta a Consiliului UNBR este de - 5 lei

Baroul Vâlcea încasează taxe după cum urmează:

Înscrierea pe Tabloul Avocaţilor Definitivi cu Drept de Exercitare a profesiei (TADDEP) a avocaţilor definitivi primiţi în profesie cu scutire de examen 3000 lei
Înscrierea pe TADDEP a avocaţilor primiţi în profesie cu examen 1000 lei
Înscrierea pe Tabloul Avocaţilor Stagiari cu Drept de Exercitare a profesiei (TASDEP) 800 lei
Înscrierea la examenul de primire în profesie conf. reg. ex.
Înscrierea la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv conf. reg. ex.
Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat pentru neplata contribuţiilor profesionale 1000 lei
Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat pentru incompatibilitate 1500 lei
Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat la cerere (cu excepţia avocaţilor care s-au suspendat din exercitarea profesiei pentru a beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 sau 3 ani) 3000 lei
Transferarea unui avocat dintr-un alt barou în Baroul Vâlcea 1500 lei

Înfiinţarea pe raza Baroului Vâlcea a unui sediu profesional secundar 1500 lei

Înfiinţarea pe raza Baroului Vâlcea a unui birou de lucru 0 lei

Înscrierea în Tabloul special a unui avocat străin 3000 lei

 

Activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională:

- Taxa eliberare adeverinţe pentru persoanele nemembre 10 lei
- taxă pentru soluționarea plângerilor disciplinare formulate de justițiabili împotriva avocaților din cadrul Baroului Vâlcea: 200 lei
- taxă pentru soluționarea cererilor de restituire a onorariilor achitate avocaților din cadrul Baroului Vâlcea (taxa acoperă și eventuala contestație care se va formula împotriva măsurii dispuse prin decizia decanului baroului): 100 lei

Informaţii despre taxe şi contribuţii barou se găsesc aici :
-Hotararea Consiliului UNBR nr. 63 din 3 decembrie 2011 privind modificarea limitelor maxime ale taxelor prevăzute de art. 315 şi 316 din Statutul profesiei de avocat .

Deschide în format PDF


-Consiliul Baroului Vâlcea – Decizie instituire taxă solutionare cereri şi plângeri împotriva avocaţilor .
Deschide în format PDF

 

Informaţii cote - Casa de Asigurări a Avocaţilor se găsesc aici :

-Adresa CAA nr. 11 din 9 ian. 2014 – contribuţia obligatorie începând cu ianuarie 2014
Deschide în format PDF

-Hotararea nr. 35 a Consiliului UNBR privind cota maximă de contribuţie obligatorie începând cu 01.01.2016 .
Deschide în format PDF

La data de 10 decembrie 2014, uniunile profesionale şi barourile din Europa celebrează pentru prima oară Ziua Europeană a Avocaţilor.

Decizia de a inaugura această zi, care urmează să fie sărbătorită în fiecare an, a fost luată în cadrul Consiliului Barourilor din Europa şi are ca scop promovarea valorilor comune ale avocaţilor şi a rolului lor în edificarea statului de drept.

Tema centrală, propusă de CCBE pentru a fi dezbătută anul acesta în cadrul evenimentelor legate de Ziua Europeană a Avocaţilor, este apărarea secretului profesional şi a confidenţialităţii relaţiilor avocat client.

Această recomandare vine în contextul în care dreptul la viaţă privată şi protecţia informaţiilor cu caracter personal sunt din ce în ce mai ameninţate de supravegherea în masă exercitată de guverne.

Avocaţii au un rol fundamental în apărarea drepturilor cetăţenilor

şi fără garanţia confidenţialităţii datelor oferite de client, încrederea în justiţie şi statul de drept au de suferit.

conferinta organizata de U.N.B.R.

”ROLUL LEGAL AL AVOCATULUI ÎNTR-UN STAT DE DREPT CU PRIVIRE LA APARAREA VIEŢII PRIVATE ŞI A SECRETULUI PROFESIONAL. SITUAŢIA DIN ROMANIA”

 

Agenda conferintei:  .pdf  .doc

 

INTALNIREA –DEZBATERE

cu elevii claselor a XII a de la Colegiul National Alexandru Lahovary

sala Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” din Ramnicu Valcea

10 decembrie orele 14,30

dedicata Zilei Europene a Avocatilor si Zilei Drepturilor Omului

Tema: drepturile omului, consacrarea lor constitutionala si

rolul avocatului in apararea acestora

UNBR-300x300

 

C O M U N I C A T

 

 

ICCJ: PROFESIA DE AVOCAT NU POATE FI EXERCITATĂ DECÂT DE PERSOANE CARE DEȚIN LEGAL TITLUL PROFESIONAL DE AVOCAT DOBÂNDIT ÎN CADRUL BAROURILOR ÎNFIINȚATE ȘI ORGANIZATE PRIN LEGE CU PROCEDURA PREVAZUTĂ DE LEGE. PERSOANELE CARE EXERCITĂ ACTE SPECIFICE PROFESIEI DE AVOCAT SUB TITLUL DE ”AVOCAT” PRETINS ATRIBUIT DE ASOCIAȚII ÎNFIINȚATE DE PARTICULARI SAVÂRȘESC INFRACȚIUNEA DE EXERCITARE FĂRĂ DREPT A PROFESIEI DE AVOCAT CU CONSECINȚELE PREVĂZUTE DE ART. 26 DIN LEGEA NR. 51/1995 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.

 

În dosarul nr. 10/2015 Completul pentru soluționare recursurilor în interesul legii al Înaltei  Curți de Casație și Justiție s-a pronunțat astăzi, 21.09.2015, în sensul că „Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 Cod penal.”

Recursul în interesul legii a fost promovat de Ministerul Public deoarece a existat o practică judiciară neunitară: într-o orientare, instanțele au considerat că persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesională consacrate prin Legea nr.51/1995, republicată, și își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri constituite  din inițiativa unor persoane particulare, săvârșesc infracțiunea prevăzută de art.348 din Codul penal / art.281 din Codul penal anterior, privind exercitarea fără drept a unei profesii, iar alte instanțe au considerat că persoanele mai sus menționate nu pot fi trase la răspundere pentru comiterea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, deoarece nu sunt  întrunite condițiile prevăzute de art.348 din Codul penal (art.281 din Codul penal anterior).

Potrivit hotărârii date de instanța supremă în  soluționarea recursului în interesul legii, exercitarea profesiei de avocat în România se poate face numai de avocații înscriși în entitățile care constituie forme de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, respectiv barourile care fac parte din Uniunea Națională a Barourilor din România, înființată și organizată prin lege.

Însușirea temeiurilor invocate în recursul în interesul legii înlătură orice interpretare care adaugă nepermis sau refuză aplicarea strictă a legii, care nu a permis niciodată înființarea barourilor de către particulari. Hotărârea  pronunțată în soluționarea recursului în interesul legii pune capăt unei practici judiciare neunitare care a adus grave prejudicii intereselor justițiabililor și consumatorilor de servicii juridice, care au fost induși în eroare cu privire la dobândirea și folosirea titlului profesional de avocat în activități care, potrivit legii, sunt rezervate persoanelor care asigură  exercitarea calificată a dreptului constituțional la apărare cu garanțiile pe care legea le conferă celor care au dobândit, potrivit legii, calitatea de avocat. 

Corpul profesional al avocaților își exprimă convingerea că vor fi respectate strict reglementările legale care impun tuturor entităților care fac parte din sistemul judiciar obligația de a respecta interpretarea data de Înalta Curte de Casație și Justiție în exercitarea rolului său prevăzut de Constituție de a  asigura interpretarea și aplicarea unitara a legilor, pentru asigurarea securității juridice și judiciare a cetățenilor și pentru proteguirea, potrivit legii, a dobândirii și utilizării titlului profesional de avocat.  

Președinte al U.N.B.R.,

av. dr. Gheorghe Florea

 
Noile coduri penale si deontologia raporturilor magistrati - avocati.
Aplicarea Avizului 16 al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni
 
Teme abordate:
Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice.
Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de drepturi şi libertăţi
Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor
 
 
 
 

CONSILIUL FILIALEI VÂLCEA A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

- în conformitate cu art. 147 şi 148 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor ;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI VALCEA A C.A.A.

Data: 17 MARTIE 2015, orele 1600

Locul : SALA CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA Str. G-ral. Praporgescu, nr.1 , Ramnicu Valcea, Valcea

 

Link ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI VALCEA A C.A.A - pdf

 

 

S-a împlinit anul acesta un deceniu de când primul articol al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat a fost completat prin Legea nr. 255/2004 cu un alineat suplimentar – (3) -, text care, coroborat cu art. 5 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat, interzice constituirea şi funcţionarea de barouri în afara Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.), actele de constituire şi de înregistrare a unor astfel de entităţi fiind considerate nule de drept.

Citește intreg articolul