Căutare

News LetterPrimeşte HTML?

Login

 

Hotarare taxe registru electronic - 29 mai 2018

 Deschide PDF / DOC

 

Hotararea nr. 50 din 12 decembrie 2015 a Consiliului UNBR

 

BAROUL VALCEA
Taxe si contributii:

Contributiile la bugetul Baroului si la bugetul UNBR, datorate de avocati, cf. art.222 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, se achită până pe data de 25 a lunii curente, pentru luna precedentă.
Contributiile lunare sunt :
- avocati stagiar:
- contributia la bugetul Baroului – 30 lei
- contributia la bugetul UNBR- 8 lei
-avocati definitivi:
- contributia la bugetul Baroului – 50 lei
- contributia la bugetul UNBR- 12 lei

 

Contributia lunară a fiecarui avocat la fondul solidaritatea, gestionat de Comisia Permanenta a Consiliului UNBR este de - 5 lei

Baroul Vâlcea încasează taxe după cum urmează:

Înscrierea pe Tabloul Avocaţilor Definitivi cu Drept de Exercitare a profesiei (TADDEP) a avocaţilor definitivi primiţi în profesie cu scutire de examen 3000 lei
Înscrierea pe TADDEP a avocaţilor primiţi în profesie cu examen 1000 lei
Înscrierea pe Tabloul Avocaţilor Stagiari cu Drept de Exercitare a profesiei (TASDEP) 800 lei
Înscrierea la examenul de primire în profesie conf. reg. ex.
Înscrierea la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv conf. reg. ex.
Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat pentru neplata contribuţiilor profesionale 1000 lei
Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat pentru incompatibilitate 1500 lei
Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat la cerere (cu excepţia avocaţilor care s-au suspendat din exercitarea profesiei pentru a beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 sau 3 ani) 3000 lei
Transferarea unui avocat dintr-un alt barou în Baroul Vâlcea 1500 lei

Înfiinţarea pe raza Baroului Vâlcea a unui sediu profesional secundar 1500 lei

Înfiinţarea pe raza Baroului Vâlcea a unui birou de lucru 0 lei

Înscrierea în Tabloul special a unui avocat străin 3000 lei

 

Activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională:

- Taxa eliberare adeverinţe pentru persoanele nemembre 10 lei
- taxă pentru soluționarea plângerilor disciplinare formulate de justițiabili împotriva avocaților din cadrul Baroului Vâlcea: 200 lei
- taxă pentru soluționarea cererilor de restituire a onorariilor achitate avocaților din cadrul Baroului Vâlcea (taxa acoperă și eventuala contestație care se va formula împotriva măsurii dispuse prin decizia decanului baroului): 100 lei

Informaţii despre taxe şi contribuţii barou se găsesc aici :
-Hotararea Consiliului UNBR nr. 63 din 3 decembrie 2011 privind modificarea limitelor maxime ale taxelor prevăzute de art. 315 şi 316 din Statutul profesiei de avocat .

Deschide în format PDF


-Consiliul Baroului Vâlcea – Decizie instituire taxă solutionare cereri şi plângeri împotriva avocaţilor .
Deschide în format PDF

 

Informaţii cote - Casa de Asigurări a Avocaţilor se găsesc aici :

-Adresa CAA nr. 11 din 9 ian. 2014 – contribuţia obligatorie începând cu ianuarie 2014
Deschide în format PDF

-Hotararea nr. 35 a Consiliului UNBR privind cota maximă de contribuţie obligatorie începând cu 01.01.2016 .
Deschide în format PDF