Căutare

News LetterPrimeşte HTML?

Login

 

DECANUL BAROULUI VÂLCEA :

NARCISA- IULIA DUMBRĂVESCU

Forma de exercitare a profesiei : Cabinet individual de avocat

Calitate: titular

Sediu profesional: str.Henri Coandă, nr.5, bl. B 1-2, sc.B, ap 8, Rm.Valcea , jud. Valcea

Telefon : 0744640397, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Instante la care poate pune concluzii: Toate instanţele

Data inscrierii in Baroul Vâlcea : 15.01.2000

Decanul baroului are următoarele competenţe:

   a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

   b) convoacă şi prezidează şedinţele consiliului baroului;

   c) aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;

   d) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;

   e) ordonanţează cheltuielile baroului;

   f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului;

   g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.